• ogłoszenie o zamówieniu
  2 MB
 • SIWZ
  254 KB
 • Projekt budowlany - opis techniczny
  478 KB
 • PB rys.1 - projekt zagospodarowania terenu
  322 KB
 • PB rys.2 - rzut przyziemia
  168 KB
 • PB rys. 3 - rzut dachu
  49 KB
 • PB rys. 4 - przekrój A-A
  148 KB
 • PB rys. Nr 5 - naprawa muru
  103 KB
 • PB rys. 6 - konstrukcja stropu
  66 KB
 • PB rys. 7 - elewacje OSP
  48 KB
 • PB rys. 8 -elewacje SE i SW
  49 KB
 • PB rys. 9 - inwentaryzacja - rzut przyziemia
  57 KB
 • PB rys. 10 - inwentaryzacja przekrój A-A
  52 KB
 • PB rys. 11 - inwentaryzacja-rzut dachu
  48 KB
 • PB rys. 12 - inwentaryzacja -elewacja NW i NE
  48 KB
 • PB rys. 13 - elewacja SWiSE
  41 KB
 • PB - zestawienie stolarki
  29 KB
 • PB - projekt elektryczny
  10 MB
 • PB - projekt sanitarny
  1 MB
 • przedmiar robót - budowlany
  84 KB
 • przedmiar robót - sanitarny
  54 KB
 • przedmiar robót - elektryczny
  170 KB
 • SST sanitarna
  233 KB
 • SST elektryczna
  190 KB
 • SST budowlana cz.1
  2 MB
 • SST budowlana cz.2
  260 KB
 • SST budowlana cz.3
  1 MB
 • SST budwlana cz. 4
  17 MB
 • SST budowlana cz. 5
  284 KB
 • SST budowlana cz.6
  1 MB
 • SST budowlana cz.7
  447 KB
 • SST budowlana cz.8
  650 KB
 • SST budowlana cz. 9
  26 MB