• ogłoszenie o zamówieniu
  264 KB
 • SIWZ
  412 KB
 • przedmiar budowlany
  78 KB
 • przedmiar kanalizacja deszczowa
  65 KB
 • przedmiar oświetlenie
  70 KB
 • PB budowlany - opis
  44 KB
 • PB budowlany - rys. 1
  95 KB
 • PB budowlany-rys. 2
  734 KB
 • PB budowlany-rys.3
  715 KB
 • PB budowlany-rys.4
  122 KB
 • Kanalizacja deszczowa -plansza zbiorcza
  418 KB
 • Kanalizacja deszczowa -profile podłużne
  209 KB
 • PB kanalizacja deszczowa-opis techniczny
  308 KB
 • PB oświetlenie - opis techniczny
  84 KB
 • PB oświetlenie- rys. 1
  425 KB
 • PB oświetlenie - rys.2
  339 KB
 • PB oświetlenie - rys. 3
  25 KB
 • SST - budowlana
  220 KB
 • SST - oświetlenie
  96 KB