• odpowiedź na zapytania Wykonawców
  202 KB
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  710 KB
 • zmiana SIWZ
  179 KB
 • odpowiedzi na zapytania wykonawców
  872 KB
 • Zmiana SIWZ - nr 1
  100 KB
 • za łącznik do zmiany nr 1 SIWZ - schemat ideowy oświetlenia
  615 KB
 • przedmiar robót branża drogowa
  2 MB
 • projekt czasowej organizacji ruchu
  5 MB
 • projekt stałej organizacji ruchu
  4 MB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  2 MB
 • SIWZ
  247 KB
 • projekt budowlany
  14 MB
 • projekt wykonawczy
  11 MB
 • SST
  554 KB
 • projekt budowlany - oświetlenie
  95 KB
 • projekt budowlany oświetlenie (rysunek)
  194 KB
 • projekt budowlany oświetlenie (rysunek 1)
  1 MB
 • projekt budowlany oświetlenie - schemat ideowy
  37 KB
 • przedmiar robót - oświetlenie
  81 KB
 • SST - Oświetlenie
  100 KB
 • warunki techniczne - oświetlenie
  1 MB
 • warunki techniczne - oświetlenie 1
  1,020 KB
 • warunki techniczne - oświetlenie 2
  994 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  2 MB