• odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
  365 KB
 • zmiana SIWZ (zmiana terminu otwarcia i zmiana SST)
  161 KB
 • zmiana SST-10a
  78 KB
 • zmiana SST-10b
  72 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  699 KB
 • projekt tymczasowej organizacji ruchu
  2 MB