• zmiana ogłoszenia o zamówieniu - UWAGA!!! nowy termin składania ofert (05.03.2015r.)
  211 KB
 • zmiana SIWZ z dnia 27.02.2015 r.
  785 KB
 • załącznik nr 1a - aktualizacja na dzień 27.02.2015 r.
  265 KB
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu - UWAGA!!! nowy termin składania ofert (05.03.2015r.)
  211 KB
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu-zmian terminu składania ofert
  169 KB
 • zmiana SIWZ zmiana terminu skałdania ofert
  176 KB
 • zmiana SIWZ - 20.02.2015
  180 KB
 • zmiana ogłoszenia - uwaga! nowy termin składania ofert
  191 KB
 • odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ
  1 MB
 • załącznik nr 1 a (modyfikacja 2)
  240 KB
 • załącznik nr 1 b (modyfikacja 1)
  274 KB
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu - uwaga!!!- zmiana terminu składania ofert
  186 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - uwaga!!! - zmiana terminu składania ofert
  186 KB
 • zmiana SIWZ - 13.02.2015
  290 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Uwaga !!! - zmiana terminu składania ofert
  188 KB
 • Zmiana SIWZ - 11.02.2015
  299 KB
 • Zmiana SIWZ - 09.02.2015 r.
  284 KB
 • zmiana ogłoszenia - UWAGA - nowy termin składania ofert 13.02.2015
  186 KB
 • ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2 - UWAGA!!! zmiana terminu zakończenia realizacji zadania
  166 KB
 • odpowiedzi na zapytania Wykonawców - 05.02.2015 r.
  4 MB
 • zmodyfikowany załącznik Nr 1 a - modyfikacja nr 1
  6 MB
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (zmiana terminu składania ofert)
  180 KB
 • zmiana SIWZ (zmiana terminu składania ofert)
  201 KB
 • SIWZ
  453 KB
 • Załącznik Nr 1 a - wymagania techniczne
  350 KB
 • Załącznik Nr 1 b - wyposażenie samochodu strażackiego
  273 KB
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  2 MB