• Przedmiar na roboty budowlane- z uzupelnioną podstawą KNR
  4 MB
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  61 KB
 • Odpowiedzi na pytania wykonawców
  317 KB
 • Ogłoszenie o zamowieniu
  140 KB
 • Dokumenty formalno-prawne
  4 MB
 • Projekt budowlany zamienny
  5 MB
 • Projekt przyłącza wod-kan
  7 MB
 • SST instalacje elektryczne
  2 MB
 • SST instalacje sanitarne
  5 MB
 • Wzór tablicy informacyjnej
  102 KB