Nazwa zadania:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych
z terenu gminy Dygowo

Nr sprawy:

BPP.V.GO.7031.7.2021

Numer ogłoszenia TED:

2021/S 090-233242

Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”:

 

43e15c5f-5904-4e6f-9507-21d6678e3a56

link do ogłoszenia na „mini portalu”:

miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/43e15c5f-5904-4e6f-9507-21d6678e3a56

 • zmiana treści SWZ
  253 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu 2021/S 090-233242
  159 KB
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia
  62 KB
 • Załącznik Nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  62 KB
 • Załącznik Nr 2 do SWZ wzór formularza oferty
  33 KB
 • Załącznik Nr 3 do SWZ wzór formularza ceny
  34 KB
 • Załącznik Nr 4 do SWZ wzór umowy
  73 KB
 • Załącznik Nr 5 do SWZ oświadczenie o aktualności informacji z art. 125 ust. 1
  28 KB
 • Załącznik Nr 6 do SWZ wzór wykazu wykonanych zamówień
  27 KB
 • Załącznik Nr 7 do SWZ wykaz potencjału technicznego (pojazdów)
  34 KB
 • pytania wykonawców i odpowiedzi
  686 KB
 • zaktualizowany Załącznik Nr 1 do SWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
  62 KB
 • informacja o kwocie, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
  205 KB