• Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  17 KB
 • Wyjaśnienie treści SWZ 1
  21 KB

Nazwa zadania: Dostawa wyposażenia zaplecza gastronomicznego kuchni bankietowej i zaplecza kateringowego przedszkola.

Nr sprawy: OiK.271.3.2022

Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00406254/01

Identyfikator postępowania (ID) na „mini portalu”: ed90856f-c758-414c-86db-3b838fb63216

Link do ogłoszenia na „mini portalu”:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/ed90856f-c758-414c-86db-3b838fb63216

 

 • Ogłoszenie o zamówieniu
  106 KB
 • Załacznik nr 1 Formularz Ofertowy
  25 KB
 • Załącznik 1A Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
  41 KB
 • Załącznik nr 2 Oswiadczenie Wykonawcy
  19 KB
 • Załącznik nr 3 Oświdczenie o aktualizacji informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art. 125
  19 KB
 • Załącznik nr 4 Oswiadczenie o przynaleznosci grupa kapitalowa
  19 KB
 • Załącznik nr 5 Wykaz dostaw
  19 KB
 • Załącznik nr 6 Umowa wyposażenie kuchni
  106 KB
 • Załącznik nr 7 Rysunek
  2 MB