Nazwa postępowania: "Przebudowa drogi gminnej na nawierzchnię z płyt betonowych w miejscowości Pyszka, oraz przebudowa drogi gminnej- ul. Ogrodowa w Dygowie na nawierzchnię z płyt betonowych"

Numer referencyjny: BPP.7013.289/293.2022

Identyfikator postępowania (mini portal): 0988e3da-ca1f-4914-8261-8c1f654de72c 

Numer ogłoszenia BZP: 2022/BZP 00132520

 

  • Ogłoszenie o zamówieniu
    129 KB
  • Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści SWZ
    946 KB
  • Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zadania
    305 KB