• Informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_realizacje_zam
  195 KB
 • Informacja_III_o_zmianie_tresci_SWZ_4-05-2022r
  615 KB
 • ZALACZNIK_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania_ART_5k_ROZPORZADZENIA
  28 KB
 • ZALACZNIK_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania_ART_7_UST_1_USTAWY
  27 KB
 • 2022/S 089-241917_Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
  101 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ II
  1 MB
 • zmieniony dnia 26-04-2022 załącznik wzór wytłoczenia na pojemnikach
  85 KB
 • 2022/S 084-225348_Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
  67 KB
 • Pytania wykonawców i wyjaśnienia zamawiającego oraz zmiana treści SWZ
  2 MB
 • 2022/S 079-212291_Sprostowanie_Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
  67 KB
 • zmieniony dnia 19-04-2022 załącznik wzór wytłoczenia na pojemnikach
  85 KB
 • ID postępowania
  26 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu 2022/S 066-173668
  166 KB
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia
  76 KB
 • załącznik do SWZ projekt umowy zadanie cz. 1
  70 KB
 • załącznik do SWZ projekt umowy zadanie cz. 2
  70 KB
 • załącznik do SWZ projekt umowy zadanie cz. 3
  71 KB
 • załącznik do SWZ wzór formularza oferty
  35 KB
 • załącznik do SWZ opis przedmiotu zamówienia
  42 KB
 • załącznik do SWZ wzór wytłoczenia na pojemnikach
  85 KB
 • załącznik do SWZ wzór oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp
  28 KB
 • załącznik do SWZ informacja o ochronie danych osobowych
  28 KB