informacja o kwocie przeznaczonej na zamówienie

 • informacja_o_kwocie_przeznaczonej_na_zamówienie.pdf
  188 KB

Ogłoszenie o zamówieniu

 • 08dc0b96-d41e-5240-a976-ca0011bed714.pdf
  152 KB

SWZ

Formularz ofertowy

 • Wersja_1_-_Oferta__dodana___1_.pdf
  146 KB

Projekt umowy

 • 1_zalacznik_projekt_umowy.docx
  130 KB

zalacznik 3 oswiadczenie o spełnianiu warunków

 • 3_zalacznik_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow_udzialu.docx
  50 KB

zalącznik 4 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

 • 4_zalacznik_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia.docx
  51 KB

Zalącznik 4a oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

 • 4a_ZALACZNIK_oswiadczenie_o_niepodleganiu_wykluczeniu_z_postepowania_ART_7_UST_1_USTAWY.docx
  26 KB

Załącznik 5 oświadczenie o aktualności informacji

 • 5_zalacznik_oswiadczenie_o_aktualnosci_informacji_z_art_125_ust_1.docx
  28 KB

Załącznik 6 wzór wykazu wykonanych zamówień

 • 6_zalacznik_wzor_wykazu_wykonanych_zamowien.docx
  56 KB

Załącznik 7 wzór wykazu osób

 • 7_zalacznik_wzor_wykazu_osob.docx
  54 KB

Specyfikacja techniczna

Przedmiar robót

Projekt

Wzór tablicy informacyjnej

 • FE_KPO_Tablica_120x60.pdf
  170 KB

Harmonogram rzeczowo-finansowy

 • Harmonogram_rzeczowo_-_finansowy_..xlsx
  17 KB

Informacja o ochronie danych osobowych

 • 13_zalacznik_informacja_o_ochronie_danych_osobowych_Pzp.docx
  27 KB