zarządzenie - sprawozdanie roczne z wykonania budżetu

Zarządzenie Wójta Gminy Dygowo w sprawie przedstawienia sprawizdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dygowo za 2010 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Dygowo

 • dochody i wydatki
  45 KB
 • Załącznik Nr 13, Nr 14, Nr 15 i Nr 15a
  326 KB
 • Załącznik Nr 12
  44 KB
 • Załącznik Nr 9, Nr 10 i Nr 11.
  166 KB
 • Załącznik Nr 7 i Nr 8
  55 KB
 • Załącznik Nr 6
  38 KB
 • Załącznik Nr 5
  41 KB
 • Załącznik Nr 4
  37 KB
 • Załącznik Nr 3A
  43 KB
 • Załącznik Nr 3
  48 KB
 • Załącznik Nr 2A
  670 KB
 • Załącznik Nr 2A
  48 KB
 • Załącznik Nr 1b
  23 KB
 • Załącznik Nr 1 i 1a
  83 KB
 • część opisowa sprawozdania
  478 KB
 • zestawienie zbiorczesposobu zagospod. mienia komunalnego
  2 MB
 • informacja o stanie mienia komunalnego
  2 MB
 • zarządzenie
  1 MB