Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Czerninie

W załączeniu ogłoszenie o zamowieniu, SIWZ, przedmiar robót, dokumentacja projektowa, SST.

 • odpowiedź na zapytanie wykonawcy - Termomodern. Szkoły Podstawowej w Czerninie
  1 MB
 • Projekt zagospodarowania terenu
  1 MB
 • SIWZ
  4 MB
 • SST c.o. i went. grawit. - 5
  96 KB
 • SST c.o. i went. grawit. - 4
  96 KB
 • SST c.o. i went. grawit. - 3
  125 KB
 • SST - c.o. i went. grawit. 2
  125 KB
 • SST - c.o. i went. grawit. - 1
  40 KB
 • SST - wentylacja
  85 KB
 • SST - remont c.o.
  110 KB
 • PB - rys. 7
  47 KB
 • PB - rys. 6
  69 KB
 • Rys.5
  72 KB
 • PB - rys. 4
  493 KB
 • PB - rys. 3
  105 KB
 • PB - rys. 2
  4 MB
 • PB -rys.1
  2 MB
 • Projekt wykonawczy
  110 KB
 • Projekt budowlany - opis
  109 KB
 • Projekt budowlany kotłowni gazowej - branża sanitarna
  240 KB
 • SST - 3
  90 KB
 • SST - 2
  73 KB
 • SST -1
  188 KB
 • Projekt c.o. i went. grawit. - rzut poddasza
  25 KB
 • Projekt c.o. i went.grawit. - rzut parteru
  35 KB
 • Projekt budowlany c.o. i wentyl. grawit.
  90 KB
 • Projekt budowlany dach- rysunki
  2 MB
 • Projekt budowlany - wymiana pokrycia dachowego
  64 KB
 • SST - zasilenie kotłowni w energie
  2 MB
 • Projekt wykonawczy - kotłownia
  688 KB
 • Projekt budowalny- kotłownia
  690 KB
 • przedmiar robót - dach
  1 MB
 • przedmiar robót - remont elewacji i dachu
  183 KB
 • przedmiar robót - kotłownia
  1 MB
 • przedmiar robót - elektryczny
  539 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  1 MB