• zapytanie wykonawcy i odpowiedź
  151 KB
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  412 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  2 MB
 • SIWZ
  257 KB
 • przedmiar -świetlica
  101 KB
 • przedmiar instalacyjny-świetlica
  48 KB
 • przedmiar kanalizacyjny - świetlica
  56 KB
 • przedmiar elektryczny-świetlica
  97 KB
 • PB świetlica-opis techniczny
  2 MB
 • PB świetlica - rysunki
  2 MB
 • PB świetlica instalacyjny-opis+rysunki
  4 MB
 • PB kanalizacja świetlica - opis techniczny
  239 KB
 • PB kanalizacja świetlica - rys.1
  384 KB
 • PB kanalizacja świetlica - rys. 2
  126 KB
 • PB kanalizacja świetlica - rys. 3
  115 KB
 • PB elektryczny świetlica - opis techniczny
  67 KB
 • PB elektryczny świetlica - rys. 1
  187 KB
 • PB elektryczny świetlica - rys. 2
  33 KB
 • PB przyłącze n.n. - opis techniczny
  99 KB
 • PB przyłącze n.n. - rys. 1
  307 KB
 • PB przyłącze n.n - rys. 2
  21 KB
 • SST- elektryczne
  127 KB
 • SST - instalacyjne
  5 MB
 • SST budowlana - część 1
  188 KB
 • SST budowlana - część 2
  72 KB
 • SST budowlana - część 3
  90 KB
 • SST budowlana - część 4
  752 KB
 • SST budowlana - część 5
  80 KB
 • SST budowlana - część 6
  753 KB
 • SST budowlana - część 7
  129 KB
 • SST budowlana - część 8
  80 KB
 • SST budowlana - część 9
  357 KB
 • przedmiar - miejsca postojowe Bardy
  737 KB
 • PB - Bardy
  2 MB
 • PB - Bardy - rysunki
  4 MB
 • przedmiar robót - boiska
  87 KB
 • PB boiska - opis techniczny
  623 KB
 • PB boiska -rysunki
  1 MB
 • SST boiska - część 1
  132 KB
 • SST boiska - część 2
  266 KB
 • SST boiska - część 3
  75 KB
 • SST boiska - część 4
  53 KB