Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

  • informacja_o_kwocie_jaką_zamawiający_zamierza_przeznaczyćna_sfinansowanie_zamówienia.pdf
    191 KB

Treść zapytań od wykonawców i wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia

  • DOC110324-11032024111509.pdf
    657 KB

Budowa dróg gminnych na terenie gminy Dygowo nr sprawy BPP.7013.324.2024 nr ogłoszenia 2024/BZP 00222435/01 z dnia 2024-02-28 identyfikator postępowania ocds-148610-10931c65-d56a-11ee-8305-7e4937eb936d