• ogłoszenie o zamówieniu
  2 MB
 • SIWZ
  108 KB
 • przedmiar robót-drogowy
  97 KB
 • przedmiar robót elektryczny
  2 MB
 • PB-opis techniczny
  3 MB
 • PB-rysunki
  2 MB
 • PW-opis techniczny
  5 MB
 • PW-rysunki
  3 MB
 • Projekt stałej organizacji ruchu
  1 MB
 • Projekt tymczasowej organizacji ruchu
  2 MB
 • PB elektryczny-opis techniczny
  5 MB
 • Plan zagospodarowania-rysunek
  5 MB
 • Plan zagospodarowania-opis
  58 KB
 • zakre robót branża elektryczna
  67 KB
 • zestawienie słupów elektrycznych
  491 KB
 • karty katalogowe słupów i opraw
  9 MB
 • schemat ideowy
  1 MB
 • PB elektryczny-rys.1
  310 KB
 • PB elektryczny-rys.2
  199 KB
 • SST-branża elektryczna
  54 KB
 • SST-branża drogowa cz.1
  16 MB
 • SST-branża drogowa cz.2
  12 MB
 • SST-branża drogowa cz.3
  12 MB