• wyjaśnienia na zapytanie wykonawcy
  202 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  4 MB
 • SIWZ
  80 KB
 • przedmiar robót-branża drogowa
  1 MB
 • przedmiar robót-branża sanitarna
  2 MB
 • przedmiar robót-branża elektryczna
  1 MB
 • Projekt budowlany-branża drogowa
  12 MB
 • Projekt budowlany-branża sanitarna
  180 KB
 • Projekt budowlany - rysunki -branża sanitarna
  917 KB
 • Projekt budowlany-branża elektryczna
  6 MB
 • Projekt budowlany-rysunki-branża elektryczna
  5 MB
 • SST-branża elektryczna
  2 MB
 • SST-branża sanitarna
  223 KB
 • SST-branża drogowa część I
  24 MB
 • SST-branża drogowa część II
  19 MB
 • SST-branża drogowa część III
  27 MB
 • Projekt organizacji ruchu
  5 MB