• odpowiedź na zapytanie wykonawców
  364 KB
 • odpowiedzi na zapytania wykonawców
  993 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  1 MB
 • SIWZ
  298 KB
 • przedmiar budowlany cz.1
  2 MB
 • przedmiar budowlany cz.2
  1 MB
 • przedmiar sanitarny
  48 KB
 • przedmiar elektryczny
  1 MB
 • ekspertyza techniczno-budowlana
  2 MB
 • inwentaryzacja - opis
  37 KB
 • inwentaryzacja - rysunki
  950 KB
 • projekt budowlany - opis
  61 KB
 • projekt budowlany - rysunki
  1 MB
 • projekt sanitarny - opis
  55 KB
 • projekt sanitarny - rysunki
  2 MB
 • projekt przyłącze kablowe - opis
  99 KB
 • projekt przyłącze kablowe - rys.1
  457 KB
 • projekt przyłącze kablowe - schemat
  22 KB
 • projekt elektryczny - opis
  69 KB
 • projekt elektryczny - rysunki
  690 KB
 • SST- elektryczna
  133 KB
 • SST - sanitarna
  112 KB
 • SST - budowlana cz.1
  188 KB
 • SST - budowlana cz.2
  73 KB
 • SST - budowlana cz.3
  90 KB
 • SST - budowlana cz.4
  752 KB
 • SST - budowlana cz.5
  80 KB
 • SST - budowlana cz.6
  80 KB
 • SST - budowlana cz.7
  357 KB