• odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści SIWZ (1)
  2 MB
 • odpowiedzi na zapytania Wykonawców do treści SIWZ (2)
  2 MB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  1 MB
 • SIWZ
  155 KB
 • Załącznik A - program ubezpieczenia
  329 KB
 • Załącznik B - formularz ofertowy
  92 KB
 • Załącznik C - projekt umowy
  56 KB
 • Załącznik D - oświadczenie (art. 22 pzp)
  26 KB
 • Załącznik E - oświadczenie (art. 24 pzp)
  28 KB
 • Załącznik 1 - wykaz budynków i budowli
  49 KB
 • Załącznik 2 - wykaz sprzętu elektronicznego
  46 KB
 • Załącznik 3 - wykaz wyposażenia
  30 KB
 • Załącznik 4 - wykaz pojazdów i okresy ubezpieczenia
  34 KB
 • Załącznik 5 - wykaz szkodowości
  33 KB
 • Załącznik 6 - wykaz podmiotów podlegających ubezpieczeniu
  39 KB
 • Załącznik 7 - wykaz lamp hybrydowych
  22 KB
 • Załącznik 8 - wykaz dróg gminnych
  82 KB