Termomodernizacja ZS Dygowo-II etap

Dokumentacja przetargowa


 • zmiana SIWZ
  1 MB
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  1 MB
 • zmiana SIWZ
  1 MB
 • SIWZ
  201 KB
 • zmiana SIWZ
  2 MB
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu
  1 MB
 • odpowiedź na zapytania Wykonawcy
  909 KB
 • odpowiedź na zapytanie wykonawcy
  1 MB
 • zapytanie wykonawcy
  2 MB
 • PB - elewacja - rys. 6
  84 KB
 • PB - elewacja - rys. 5
  111 KB
 • PB - elewacja - rys.4
  101 KB
 • PB - elewacja - rys. 3
  1 MB
 • PB - elewacja - rys. 2
  1 MB
 • PB - elewacja - rys. 1
  1 MB
 • Projekt budowlany - remont elewacji i dachu
  242 KB
 • PB - remont instalacji c.o. i wentylacji grawitacyjnej - rys.5
  1 MB
 • PB - remont instalacji c.o. i wentylacji grawitacyjnej - rys. 4
  904 KB
 • PB - remont instalacji c.o. i wentylacji grawitacyjnej - rys. 3
  656 KB
 • PB - remont instalacji c.o. i wentylacji grawitacyjnej - rys. 2
  2 MB
 • PB - remont instalacji c.o. i wentyl. grawit. - rys.1
  2 MB
 • Projekt budowlany - remont instalacji C.O. i wentylacji grawitacyjnej
  1 MB
 • Projekt budowlany - instalacja solarna - rys. 2
  700 KB
 • Projket budowalny - instalacja solarna - rys.1
  752 KB
 • Projekt budowlany - instalacja solarna
  2 MB
 • Projekt budowlany - wykonanie zasilania układu solarnego
  606 KB
 • STWiOR - remont instalacji C.O. - część II
  2 MB
 • STWiOR - remont instalacji C.O. - część I
  1 MB
 • STWiOR - wentylacja grawitacyjna
  2 MB
 • STWiOR - INSTALACJA SOLARNA
  2 MB
 • STWiOR - zasilanie układu solarnego w kotłowni gazowej w energię elektryczną
  2 MB
 • STWiOR - rusztowania
  171 KB
 • STWiOR - elewacja z izolacją cieplną
  167 KB
 • STWiOR - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  166 KB
 • STWiOR - dach-ocieplenie, pokrycie
  150 KB
 • STWiOR- ogólna
  230 KB
 • przedmiar robót - remont wentylacji grawitacyjnej
  472 KB
 • przedmiar robót- zasilanie układu solarnego
  322 KB
 • przedmiar robót - remont instalacji C.O.
  1 MB
 • przedmiar robót - instalacja solarna
  605 KB
 • przedmiar robót-remont elewacji i dachu
  90 KB
 • SIWZ
  197 KB
 • ogłoszenie o zamówieniu
  1 MB